Užitočné informácie:

    Korán po slovensky 
    Korán s výkladom 
   Manželstvo v islame
  Vedecké zázraky koránu
  Čo hovorí islam o Márii
  Výzva islamu:
   niet nad meno Ježiš

  Ženy v koráne
  Korán a náboženská tolerancia
  Korán a pomoc druhým
  Islamské právo
  Islamské náboženstvo

Copyright ©
 Ing. Mohd HAMMAD, Ph.D.
2004-2023