Ing. Mohd HAMMAD, PhD. 
Súdny prekladateľ a tlmočník pre jazyk arabský  
Adresa: Janka Kráľa 61 , 949 01 Nitra - Slovakia 

  Zapísaný v zozname prekladatelov a tlmočníkov , ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR z roku 1994   
http://jaspi.justice.gov.sk

Tel. / WhatsApp / Viber:
   0 9 0 2   5 9 5 0 9 5