Ing. Mohd HAMMAD, PhD. 
Prekladateľ a tlmočník pre jazyk arabský  
Adresa: Janka Kráľa 61 , 949 01 Nitra - Slovakia 

  Zapísaný v zozname prekladatelov a tlmočníkov , ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR z roku 1994 
(ev. č. prekladateľa: 970798 , ev. č. tlmočníka : 950262) 
 
http://jaspi.justice.gov.sk