Tel.:
 
0902 595 095

26  ročná prax v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva z jazyka arabského do slovenského a naopak

0944 711 685