Tel. / WhatsApp / Viber:
0902 595 095

29  ročná prax v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva z jazyka arabského do slovenského a naopak