Tel.:
0902 595 095

27  ročná prax v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva z jazyka arabského do slovenského a naopak