Elektronický úradný preklad

 

Dobrý deň

 

Som súdnym prekladateľom a tlmočníkom per jazyk arabský zapísaný v zoznam znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktoré vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ev. č. prekladateľa: 970798, ev. č. tlmočníka: 950262 z roku 1994

 

Chcel by som Vám touto cestou dať vedieť, že od 12.06.2020 som získal mandátny certifikát s časovou pečiatkou  na vykonávanie elektronických úradných prekladov so zaručeným elektronickým podpisom.

 

To znamená, že v naliehavých prípadoch môžete mi poslať doklad, ktorý sa má prekladať zo slovenského jazyka do arabského alebo naopak len na email mohamed@mohamed.sk a následne v krátkom čase Vám pošlem elektronicky podpísaný úradný preklad na vašu emailovú adresu v podobe podpisového kontajnera ASiC (.asice). Elektronický úradný preklad môžete vytlačiť aj u seba alebo doma, ale ak chcete tlačenú verziu prekladu použiť na právne účely môžete ho získať na pošte (pracoviská IOMO) alebo u notára za poplatok, Stačí priniesť elektronicky podpísaný úradný preklad na poštu na USB kľúč a praconík pošty preverí môj podpis a časovú pečiatku a následne Vám vytlačí verziu na právne úkony.

Potrebujete elektronický úradný preklad? Kontaktujte ma na mohamed@mohamed.sk alebo na tel.: 0902 595 095 alebo 0944 711 685. Radi vám poskytnem bližšie informácie.

Ďalšie informácie nájdite prosím na drese www.lexika.sk