• Tlmočenie

  • Simultánne tlmočenie : na konferenciách, prezentáciách , prednáškach a pod.

  • Konzekutívne tlmočenie: osobné a obchodné rokovania a stretnutia.

  • SÚDNE TLMOČENIE - tlmočenie pri súdnych pojednávaniach, pri svedeckých výpovediach alebo na svadobných obradoch

  • Sprievodné tlmočenie: sprevádzanie turistov v mestách, múzeách a podobné akcie

  • Konferenčné tlmočenie: prostredníctvom telefónu, internet.

  • Tlmočenie s výjazdom aj do zahraničia

  • Iné:

    Tlmočenie audio, videokaziet a DVD - nahovorenie textu na MC, CD, DVD

*Tlmočenie odporúčam objednávať v dostatočnom predstihu. Konzekutívne tlmočenie cca 48 hodín vopred, simultánne tlmočenie cca 72 dní vopred. Avšak v určitých prípadoch 24 hodín či v priebehu dňa.