Elektronické preklady

   
Ing. Mohd HAMMAD, PhD. - Súdny prekladateľ a tlmočník pre jazyk ARABSKÝ - Aj elektronické preklady
1.
Elektronický úradný preklad:

V neodkladných a naliehavých prípadoch môžete mi poslať doklad, ktorý sa má prekladať zo slovenského jazyka do arabského alebo naopak len na email mohamed@mohamed.sk a následne v krátkom čase Vám pošlem elektronicky podpísaný úradný preklad na vašu emailovú adresu v podobe podpisového kontajnera ASiC (.asice). Elektronický úradný preklad môžete vytlačiť aj u seba alebo doma, ale ak chcete tlačenú verziu prekladu použiť na právne účely môžete ho získať na pošte (pracoviská IOMO) alebo u notára za poplatok. Stačí priniesť elektronicky podpísaný úradný preklad na poštu na USB kľúč a pracovník pošty preverí môj podpis a časovú pečiatku a následne Vám vytlačí verziu na právne úkony.